شیر سرد کن و یخچال صنعتی

kelveen.ir: ۰۹۱۱۷۰۷۳۴۷۶

شیر سرد کن و یخچال صنعتی ساخت انواع شیر سردکن مرکز فروش و تولید نمایندگی های یخچال صنعتی و شیر سرد کن . سرد خانه ثابت و متحرک .kelveen .ir

kelveen.ir

تهران > شهریار

۰۹۱۱۷۰۷۳۴۷۶

آدرس: گیلان.رشت بلوار مدرس روبروی پارک نارون نبش کوچه نارون برادران محمدی

تعداد بازدید: ۲۶۵۷

به روز رسانی: ۳ روز پیش

شناسه آگهی: ۹۱۶۶۰۹